matriz simple

MATRIZ SIMPLE

MATRIZ PROGRESIVA

matriz coaxial

MATRIZ COAXIAL O DE DOBLE EFECTO

matriz guia fija

MATRIZ DE GUÍA FIJA

matriz con pisador o guía flotante

MATRIZ CON PISADOR O DE GUÍA FLOTANTE